Inici

Tallers del mes de maig: Gamificació i Metodologia Àgil

Professors, coordinadors i directors de centres escolars van participar en els tallers de gamificació i agile amb l’expectativa de conèixer la base d’ambdues metodologies i aprendre prou per poder implementar-les amb èxit a les seves aules.

Estem molt satisfets del resultats dels tallers! Creiem que es van complir tots i cadascun dels objectius que es pretenien.

Seguim, un cop més, il·lusionats amb el nostre propòsit: fer arribar les metodologies actives d’aprenentatge a professores i professors per tal d’enriquir la seva pràctica docent.

I tu què en penses de Classes Àgils?

 

Utilitzaries les noves metodologies d’aprenentatge a l’aula?

 

Com convertir-se en una escola innovadora? Com implementar un procés de canvi i de millora educativa?  ¡Sent Àgil!

Ser àgil abasta el propòsit educatiu competencial. Aporta als alumnes una experiència d’aprenentatge que va més enllà de l’adquisició de coneixements o d’habilitats concretes. Es focalitza en les competències per al segle XXI on la prioritat serà “aprendre a aprendre”.

A la classe àgil, on els continguts es relacionen amb les competències a desenvolupar, es realitzen activitats d’aprenentatge sobre experiències reals i significatives estimulant el compromís emocional i social de l’alumnat.

Durant les classes àgils es posen en pràctica metodologies actives d’aprenentatge basades principalment en com els alumnes aprenen i en la potenciació de les relacions de grup. En el procés d’aprenentatge pràctic, curiós, experiencial i creatiu d ‘ “aprendre fent”, l’alumne és centre. Tots i cada un dels alumnes, atenent a la multiplicitat d’intel·ligències existents, podran aprendre per si mateixos.

200- 2Els entorns àgils són entorns col·laboratius d’aprenentatge on es treballa en equip i es gestionen les tasques de forma col·laborativa i dialògica. Es pretén fomentar l’autonomia de cada individu a la vegada que s’utilitza la pedagogia per projectes, sota la mirada atenta del professor que acompanya i facilita tot el procés. A més permet la participació persones pertanyents a altres àmbits diferents a l’escola, com és el cas de la família o de professionals independents.

A la classe àgil es genera coneixement i impacte mitjançant l’ús crític i oportú de les eines digitals en analitzar, utilitzar, produir i compartir informació.

Una organització àgil reflexiona constantment. L’avaluació és l’eina central, es proposa a l’alumne la realització d’activitats d’aprenentatge basades l’autoavaluació i l’avaluació en grup, d’acord amb la consecució de competències, identificant èxits i millores contínues.

Les classes àgils són aules obertes i vinculades al seu entorn. Supera els límits físics de l’aula, aprofitant al màxim els espais amplis i polivalents de què es disposi. Millorant, en la mesura del possible, la il·luminació i la sonoritat. Utilitzant recursos i eines existents i propers a l’escola, amb l’objectiu que els alumnes configurin espais d’aprenentatge propis.

15